Зборовська Ніла (Ільницька Марія). Феміністичні роздуми: На карнавалі мертвих поцілунків

Оглавление
1.doc (10 стр.)
Скачать
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Євген Добренко. Тоталітарні засади соцреалізму. Слово і час, 1992, №7.С.11.

25 Див. Зборовська Н. Завершення епохи, або українська літературна ситуація кінця 1980-1990 р. С.76-83.

26 Андрухович Юрій. Аве, крайслер! / Крайслер імперіал. Четвер, 1995, №6.С.50.

27 Там же. С.51.

28 Єшкілєв В Повернення деміургів. / Плерома. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. 1998, №3.С.10.

29 Там же. С.11.

30 Андрухович Юрій. Повернення літератури? /Плерома. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. С.14.

31 Див. Десять українських прозаїків. “Бібліотечна серія”. Упор. В.Медвідя. К, 1995.

32 Див. Теоретична конференція “Україна чи небуття” та концепція “Нової літератури” / Українські проблеми, 1994, №2.С.42

33 Див. Загальна деклярація “Нова література” /Українські проблеми, 1994, №2.С.43.

34 Див.Квіт Сергій. В межах, поза межами і на межі. /Квіт Сергій. В межах, поза межами і на межі. К., 1999. С.3-14.

35 Квіт Сергій. В межах, поза межами і на межі. С.14.

36 Цибулько В. Новолітаризм або “нових словес толкованіє” / Українські проблеми, 1995, №2.С.39.

37 Забужко О.Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. К., 1997.С.25.

38 Хамитов Н. Философия человека: поиск пределов. Пределы мужского и женского: введение в
метаантропологию. К., 1997.С.41-42.

39 Забужко О. Шевченків міф України. С.128.

40 Цит. за: Жеребкина И. Женское политическое бессознательное. Харьков, 1996.С.274-275.

41 Жеребкина И.Женское политическое бессознательное.С.76.

42 Див. Підмогильний В.Іван Левицький-Нечуй. Спроба психоаналізу творчості. / История психоанализа в Украине. Харьков,1996.С.280-294.

43 Цит. за Нечуй-Левицький І.С. Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький . Твори в двох томах.Том 2. К., 1986.

44 Цит. за: Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя./ Нечуй-Левицький І.С. Твори в двох томах. Том 2.К., 1986.


45 Цит. за: Нечуй-Левицький І.С. Хмари /Нечуй-Левицький І.С. Зібрання творів у десяти томах. Том другий. К., 1965.

46 Цит. за Нечуй-Левицький І.С. Над Чорним морем / Нечуй-Левицький І.С. Зібрання творів у десяти томах. Том 5. К., 1966.

47 Павличко С.Сто років без Фройда./Критика, 1998, вересень.С.15.

48 Зборовська Н. «Танцююча зірка» Тодося Осьмачки. К., 1996.

49 Фройд З.Шляхи утворення неврозів/ Фройд З. Вступ до психоаналізу. К., 1998.С.380.

50 Медвідь В. Аки обри.Передмова до книжки «Філософія страху, або Проклятий нарід»/ Український аналітичний клюб.Асоціація «Нова література».Випуск 1.К.,1993.С.47.

51 Євшан М.Боротьба генерацій і українська література/ Українська хата, 1911,.Ч.1.С.35.

52 Сріблянський М.Апотеоза примітивній культурі. /Українська хата, 1912. Ч.6.С.358.

53 Див. Шерех Ю.Го-Гай-Го. Про прозу Юрія Андруховича і з приводу./Шерех Ю.Поза книжками і з книжок.К,1998 .С.125-137.

54 Ятченко В.Замовляння та їх значення для вивчення ментальності українців /Народна творчість та етнографія.1996,№1.С.15.

55 Див. Грабович Г. Семантика котляревщини/ Сучасність №5,1995. С.65-73.

56 Нарівська В.Д. Національний характер в українській прозі 5о-70 рр. ХХ ст.Дніпропетровськ,1994.С.71.

57 Цимбалістий Б.Родина і душа народу /Українська душа. К.,1992.С.85.

58 Див. Денисюк І. Амазонки на Поліссі.Луцьк,1993.

59 Боплан ,Гійом Левассер де. Опис України / Гійом Левассер де Боплан.Опис України. Проспер Меріме.Українські козаки.Богдан Хмельницький.Львів,1990.С.73.

60 Андрухович Ю. Аве, Крайслер. Четвер, №6. Крайслер Імперіал. Івано-Франуівськ, 1996.С.61.

61 Там же.С.63.

62 Фройд З.Жіночість./Фройд З. Вступ до психоаналізу. К., 1998.С.598.

63 Див. Там же, С.584.

64 Богачевська-Хом′як М. Білим по білому. К., 1995.С.16.

65 Сімона де Бовуар. Друга стать. У двох томах. Т.2. К., 1995. С.327.

66 Сімона де Бовуар. Друга стать. Т.2.С.297.

67 Богачевська-Хомяк М. Білим по білому.К.,1995.С.19.

68 Мілет Кейт.Сексуальна політика.К.,1998.С.46.

69 Хамитов Н.Пределы мужского и женского. К.,1997.С.49.

70 Бердяев Н. Самопознание. М.,1991.С.50.

71 Тарнавський Ю. 6х0.К.,1998.С.33.

72 Тарнавський Ю.6х0.С.335.

73 Тарнавський Ю.6х0. С.324.

74 Цитую за: Хамитов Н. Пределы мужского и женского.К.,1997.С.20.

75 Див. там же С.335

76 Там же.С.237.

77 там же. С.306.

78 там же.

79 Там же.С.293.

80 Сімона де Бовуар. Друга стать. У двох томах. Т.2. К., 1995. С.327.

81 Сімона де Бовуар. Друга стать. Т.2.С.297.

82 Цит. за: Пашковський Є. Щоденний жезл (Уривок з роману-есею) / Світовид, 1998, № І-ІІ.С.23.

83 Див.Плерома. 1998, № 3.С.87.

84 Пашковський Є. Можливо — після грози. На 65-ліття з дні народження Гр.Тютюнника. /Кур´єр Кривбасу, 1997, лютий .С.78.

85 Пашковський Є. «Є дві категорії людей, приречених на схиму, — це письменники і монахи…» / Кур´єр Кривбасу, 1998, серпень. С.3.

86 Шевчук В. Чи ж буде вороття додому? /Дніпро, 1989, №9.С. 7.

87 Пашковський Є. «Є дві категорії людей, приречені на схиму…».С.6.

88 Пашковський Є..»Є дві категорії людей, приречених на схиму…».С.4.

89 Сімона де Бовуар. Друга стать. У двох томах. Том 1. К., 1994.С.176.

90 Там же.С.149.

91 Там же.С.149.

92 Антологія сучасної прози.Десять українських прозаїків. К., 1995.С.5-6.

93 Див. Плерома, Мала українська енциклопедія актуальної літератури., 1998, №3.С.111.

94 Цит. за: Антологія сучасної прози. Десять українських прозаїків. К., 1995.С.150.

95 Див. Гайдеґґер М. Вечірня розмова в таборі для військовополонених. Пер. з нім. Н.Зборовської /Українські проблеми, 1998, №1.С.114.

96


 Цит. за: Юнг К. Психология и литература. /Психоанализ и искусство.К., 1998.С.46.

97 Див. :Жеребкина И.Женское политическое бессознательное. Харьков, 1996.С.146.

98 Див. Франко І. Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г. / Українці: народні вірування, повіря, демонологія. К., 1991. С.512.

99 Цит. за: Леся Українка. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. К., 1979. С.91.

100 Дюркгайм Е. Самогубство. Соціологічне дослідження. К., 1998. С.253.

101 Там же. С.254.

102 Сімона де Бовуар. Друга стать. У двох томах. Т.1.К.,1994.С.80.

103 Цит за : Сімона де Бовуар. Друга стать. У двох томах Т.1.С.148-149.

104 До О.Ю.Кобилянської./Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т.12.К., 1979.С.462.

105 Я з того сотворила драму (франц.).

106 Леся Українка. До О.Ю.Кобилянської. / Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах.Том 12. Листи.(1903-1913). К., 1979.С.55.

107 Леся Українка. До О.Ю.Кобиллянської. С.55.

108 Див. Кознарський Т. А що під сподом? / Критика, 1999, №4.С.26.

109 Див. Нойман Е. Леонардо да Винчи и архетип матери. / К.Г.Юнг, Є.Нойман. Психоанализ и искусство.К., 1998. С.95-153.

110 Там же.С.112.

111 Там же. С.106.

Портфель ученика
© lib.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации